Blog prawniczy
Kancelaria

Elektroniczny Dziennik Budowy

Kancelaria
Facebook
LinkedIn

Od 27 stycznia 2023 r. będzie możliwe prowadzenia dziennika budowy w postaci elektronicznej.

Inwestor nadal będzie mógł wybrać papierowy dziennik budowy, choć w tej postaci będzie można o niego wystąpić do 31 grudnia 2029 r. (elektroniczny dziennik budowy nie będzie prowadzony dla robót budowlanych na terenach zamkniętych ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej).

Dziennik budowy w postaci elektronicznej będzie prowadzony w systemie Elektroniczny Dziennik Budowy (system EDB). System EDB będzie służył do wydawania oraz prowadzenia dzienników budowy w postaci elektronicznej. Zapewni dostęp do dziennika budowy w postaci elektronicznej przez okres prowadzenia robót budowlanych.

Dziennik budowy prowadzony w postaci papierowej będzie można kontynuować w postaci elektronicznej.

W przypadku prowadzenia dziennika budowy w postaci elektronicznej będzie można podać jego numeru w zawiadomieniu o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

Zapraszamy do przeczytania cyklu artykułów dotyczących zmian w Prawie budowlanym w 2022 r. i 2023 r. oraz śledzenia naszej strony internetowej https://jarzpartner.pl/

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj