Blog prawniczy
Kanzlei

Zmiany w warunkach zabudowy przemysłowej lub magazynowej

Kanzlei
Facebook
LinkedIn

Projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa nowe zasady wydawania warunków zabudowy dla zabudowy przemysłowej lub zabudowy magazynowej stanowiącej przedsięwzięcie mogące zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Lokalizacja zabudowy przemysłowej lub zabudowy magazynowej stanowiącej przedsięwzięcie mogące zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko jest możliwa jedynie w przypadku:

– łącznego spełnienia warunków niezbędnych do wydania decyzji o warunkach zabudowy z art. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

oraz

– braku istniejących oraz przewidzianych w pozwoleniu na budowę albo zgłoszeniu budowy, wobec którego organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu, budynków mieszkalnych albo budynków o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa na obszarze analizowanym.

Skoro dla tego typu zabudowy obszar analizowany będzie wyznaczany w promieniu 200 m od terenu przyszłej inwestycji, reguła ta w praktyce umożliwi realizację zabudowy produkcyjnej i magazynowej o powierzchni zabudowy wynoszącej powyżej 1 ha (lub 0,5 ha w przypadku obszarów objętych formami ochrony przyrody) w odległości mniejszej niż 200 m od zabudowy mieszkaniowej, wyłącznie na podstawie planu miejscowego.

Kancelaria Prawna Jarzyński & Wspólnicy oraz Kancelaria Radcy Prawnego dr Joanna Dziedzic-Bukowska wspólnie oferują szkolenia poświęcone m.in. nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z nasza ofertą.

Zapraszamy również do przeczytania cyklu artykułów dotyczących projektu zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz śledzenia naszej strony internetowej https://jarzpartner.pl/

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj