Blog prawniczy
Kanzlei

Koniec z obowiązkiem zapewnienia kontynuacji funkcji zabudowy

Kanzlei
Facebook
LinkedIn

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zmieni warunki, które należy spełnić aby możliwe było wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Aktualnie jednym z warunków wydania decyzji o warunkach zabudowy jest, aby co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, była zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu.

Planuje się odejście od wymogu kontynuacji funkcji. Oznacza to, że przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy organ nie będzie badał czy planowana inwestycja będzie spełniać funkcję zabudowy istniejącą na obszarze analizowanym.

Kancelaria Prawna Jarzyński & Wspólnicy oraz Kancelaria Radcy Prawnego dr Joanna Dziedzic-Bukowska wspólnie oferują szkolenia poświęcone m.in. nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z nasza ofertą.

Zapraszamy również do przeczytania cyklu artykułów dotyczących projektu zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz śledzenia naszej strony internetowej https://jarzpartner.pl/

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj