Blog prawniczy
Kancelaria

Członkowie kooperatywy mieszkaniowej

Kancelaria
Facebook
LinkedIn

Jak ustawa z 4 listopada 2022 r. o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych definiuje pojęcie członków kooperatywy?

Przez członków kooperatywy mieszkaniowej rozumie się strony umowy kooperatywy mieszkaniowej albo strony umowy spółki cywilnej, które określają zasady współdziałania członków kooperatywy mieszkaniowej w celu realizacji inwestycji mieszkaniowej.

Ustawa nie tworzy nowej kategorii osoby prawnej, której cechą byłoby np. członkostwo, stąd ustawodawca wyjaśnił, że sformułowanie „członek kooperatywy” wprowadzone zostało do niej jako upraszczające i porządkujące treść.

Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy, intencją ustawodawcy nie było powołanie nowego bytu organizacyjnego, a jedynie określenie ram prawnych współdziałania osób fizycznych w celu samodzielnego zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych.

Kooperatywa mieszkaniowa jest postrzegana w kategoriach stosunku obligacyjnego, a nie określonej organizacji członków lub jednostki organizacyjnej. Z tego względu kooperatywie mieszkaniowej nie przyznano osobowości prawnej ani zdolności prawnej, upatrując podmiotu praw i obowiązków w poszczególnych członkach kooperatywy mieszkaniowej.

Kancelaria Prawna Jarzyński & Wspólnicy oferuje doradztwo w zakresie kooperatyw mieszkaniowych oraz szkolenia poświęcone tej tematyce. Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z naszą ofertą.

Zapraszamy do przeczytania cyklu artykułów dotyczących kooperatyw mieszkaniowych oraz śledzenia strony internetowej https://jarzpartner.pl/

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj