Masz prawo nas wypróbować >>>

Zapłata kartami płatniczymi w Kancelarii J&N

Od poniedziałku 8 grudnia 2014 roku Kancelaria Prawna dr Marek Jarzyński & Kornel Novak oferuje swoim klientom możliwość zapłaty za usługi za pomocą kart płatniczych.

portret_PMJ-150x150Piotr Jarzyński: „Kancelaria idąc z duchem czasu i odpowiadając na potrzeby klientów zdecydowała się na wprowadzenie obsługi kart płatniczych , która ułatwi regulowanie płatności. Mam nadzieję, że ta usługa spotka się z zainteresowaniem klientów.”

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące zapłaty kartami płatniczymi udziela sekretariat Kancelarii.

 


Blog Prawniczy

  • Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność kierownika budowy

    Kierownik budowy jest uczestnikiem procesu budowlanego, który posiada stosowne uprawnienia pozwalające na samodzielne kierowanie robotami budowlanymi. Sprawowanie funkcji kierownika budowy wiąże się z licznymi obowiązkami oraz dużą odpowiedzialnością.

    więcej

  • Roboty dodatkowe na gruncie umowy o roboty budowlane

    W trakcie procesu inwestycyjnego nierzadko zachodzi potrzeba wykonania robót dodatkowych. Często wiąże się to ze zwiększeniem kosztów inwestycji. Sytuacja taka może prowadzić do konfliktu pomiędzy stronami umowy o roboty budowlane co do zapłaty za wykonane prace. Warto zatem wiedzieć czym są roboty dodatkowe i kiedy wykonawca można żądać za nie zapłaty.

    więcej