Blog prawniczy
Kancelaria

Uprawnienia kupującego z tytułu rękojmi za wady nieruchomości

Kancelaria
Facebook
LinkedIn

W przypadku stwierdzenia wady nieruchomości, kupującemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady takie jak:

– złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy;

– żądanie wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad albo usunięcia wady.

Wymagany jest wybór jednego z uprawnień (nie można np. jednocześnie żądać obniżenia ceny i odstąpić od umowy).

Wybór uprawnienia zależy od kupującego. Rozważenia wymaga, które z nich będzie korzystniejsze dla kupującego, biorąc pod uwagę rodzaj wady, okoliczności jej powstania oraz przepisy prawa. Najczęściej spotyka się żądanie obniżenia ceny oraz roszczenie o usunięcie wady nieruchomości.

Najdalej idącym uprawnieniem jest odstąpienie od umowy sprzedaży nieruchomości, choć jest rzadziej realizowane z uwagi na skutki.

Celem realizacji uprawnień z rękojmi za wady, kupujący jest zobowiązany do udostępnienia sprzedawcy nieruchomości.

Sprzedawca ponosi koszty wymiany lub naprawy, a w szczególności demontażu, dostarczenia rzeczy, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.

Kancelaria Prawna Jarzyński & Wspólnicy oferuje doradztwo w zakresie rękojmi za wady nieruchomości oraz szkolenia poświęcone tej tematyce. Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z naszą ofertą.

Zapraszamy do przeczytania cyklu artykułów dotyczących rękojmi za wady nieruchomości oraz śledzenia strony internetowej https://jarzpartner.pl/

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj