Blog prawniczy
Kancelaria

Strona postępowania w sprawie zbadania legalności robót budowlanych – studium przypadku

Kancelaria
Facebook
LinkedIn

Klient Kancelarii miał podejrzenie, że roboty budowlane zrealizowane na sąsiedniej nieruchomości nie zostały wykonane w sposób legalny i prawidłowy. Miało to dla niego duże znaczenie – realizacja tych robót utrudniła korzystanie z jego własnej nieruchomości. Zawiadomił o tym Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Po wszczęciu postępowania Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nabrał wątpliwości, czy Klient może być uznany za stronę postępowania i wezwał Kancelarię do złożenia pisemnych wyjaśnień co do statusu Klienta jako strony postępowania.

W odpowiedzi na wezwanie Kancelaria wykazała, że Klient jest stroną postępowania, ponieważ jest właścicielem sąsiedniej nieruchomości. Może żądać, aby inne osoby nie zakłócały mu korzystania z jego gruntu, tym bardziej, że działalność prowadzona na sąsiedniej nieruchomości oddziałuje negatywnie na działkę Klienta. Decyzja, która zapadnie w sprawie, wpłynie na sposób wykonywania prawa własności przez Klienta.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poinformował, że uznał Klienta za stronę postępowania. Dzięki temu Klient będzie mógł brać czynny udział w postępowaniu, np. składać pisma i wnioski dowodowe.

 

Schemat studium przypadku do pobrania

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawach dotyczących wydania warunków zabudowy to zadzwoń pod numer 61 852 26 10 lub napisz e-mail na adres pmj@jarzpartner.pl i umów się na pierwszą konsultację w Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy.

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj