Blog prawniczy
Katarzyna Szynalska

Roboty budowlane będące remontem w rozumieniu Prawa budowlanego

Katarzyna Szynalska
Facebook
LinkedIn

Ustalenie czy roboty budowlane są remontem w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dalej jako: Prawo budowlane) ma istotne znaczenie dla określenia, czy będzie dla nich potrzebne dokonanie zgłoszenia lub uzyskanie pozwolenie na budowę.

Czym jest remont według Prawa budowlanego?

Zgodnie z Prawem budowlanym przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Remont jest więc rodzajem naprawy, wymiany lub odnowienia niektórych elementów obiektu budowlanego. Są to roboty niezbędne do utrzymania obiektu w odpowiednim stanie technicznym. Remont wprowadza ulepszenia, które nie powodują, iż powstaje nowa substancja budowlana.

Co do zasady wykonanie remontu następuje bez zgłoszenia lub uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Zgłoszenia wymaga:

 • remont budynku, którego budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę – w zakresie przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych;
 • remont prowadzony w obiekcie położonym na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.

Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę jest niezbędne w przypadku remontu obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków. Decyzję o pozwoleniu na budowę wydaje się również dla przedsięwzięć, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000.

Jakie roboty budowlane są remontem?

Przykładami robót budowlanych będących remontem są:

 • wymiana grzejników;
 • malowanie ścian;
 • odnowienie elewacji budynku;
 • wymiana okien (o ile następuje bez ingerencji w konstrukcję budynku);
 • wymiana pokrycia dachowego (o ile następuje bez ingerencji w więźbę);
 • wykonanie ściany działowej (o ile nie jest ścianą nośną, a jej posadowienie nie ingeruje w konstrukcję obiektu);
 • wymiana elementów instalacji elektrycznej (np. z aluminiowych na miedziane);
 • układanie płytek ściennych lub podłogowych.

Remontem nie jest:

 • wykonanie podpiwniczenia;
 • dobudowa tarasu z zadaszeniem;
 • wymiana okien, jeżeli następuje z równoczesnym powiększeniem lub zmniejszeniem otworów pod stolarkę;
 • wyburzenie ściany nośnej;
 • zamurowanie okna;
 • dobudowanie nowej kondygnacji;
 • wykonanie lukarny na dachu;
 • dobudowanie nowego pomieszczenia;
 • rozbiórka a następnie odtworzenie balkonu z wykorzystaniem częściowo innych materiałów.

W praktyce ustalenie, czy wykonane roboty budowlane stanowią remont czy inny rodzaj robót budowlanych (budowę, odbudowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, montaż czy rozbiórkę) może okazać się trudne. Przykładem jest zmiana układu ścian działowych. W zależności od tego, czy ingerują w konstrukcje budynku, ich posadowienie, przesunięcie czy wyburzenie, może stanowić remont lub przebudowę.

Jeżeli inwestor wykonał roboty budowlane, na które niezbędne było uzyskanie pozwolenia na budowę, to dopuścił się samowoli budowlanej. Może to spowodować wszczęcie przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego postępowania w sprawie rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych z naruszeniem ustawy.

Warto zatem skonsultować planowany remont z projektantem posiadającym odpowiednie uprawnienia a w razie wątpliwości skorzystać także z pomocy prawnika.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawach dotyczących remontu to zadzwoń pod numer 61 852 26 10 lub napisz e-mail na adres pmj@jarzpartner.pl i umów się na pierwszą konsultację w Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się ze mną
Potrzebujesz pomocy prawnej?
Skontaktuj się ze mną
Potrzebujesz pomocy prawnej?
Skontaktuj się ze mną
Katarzyna Szynalska
Twoje dane osobowe bedą przetwarzane przez Kancelarię Prawną Jarzyński & Wspólnicy Sp.k. w celu obsługi przesłanego zapytania.
Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj