Masz prawo nas wypróbować >>>

Justyna Czajkowska

Asystent prawnika. Do obszaru jej zainteresowań zawodowych należą prawo spółek handlowych, prawo i postępowanie cywilne oraz karne.

Ukończyła studia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku socjologia. W 2015 roku obroniła pracę licencjacką pt. „Portret polskiego e-konsumenta w oparciu o wybrane raporty badawcze”.

W 2020 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu broniąc pracę magisterską pt. „Charakterystyka prawna spółki cichej”.

Od października 2018 r. zdobywa doświadczenie zawodowe w Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy Sp.k.

Jej pasją jest rysowanie i fotografia. W wolnych chwilach czyta angielską literaturę beletrystyczną, kryminały i książki o tematyce fantasy. Wielbicielka starego kina i muzyki lat 50. i 60. XX wieku.

Blog Prawniczy

  • Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność kierownika budowy

    Kierownik budowy jest uczestnikiem procesu budowlanego, który posiada stosowne uprawnienia pozwalające na samodzielne kierowanie robotami budowlanymi. Sprawowanie funkcji kierownika budowy wiąże się z licznymi obowiązkami oraz dużą odpowiedzialnością.

    więcej

  • Roboty dodatkowe na gruncie umowy o roboty budowlane

    W trakcie procesu inwestycyjnego nierzadko zachodzi potrzeba wykonania robót dodatkowych. Często wiąże się to ze zwiększeniem kosztów inwestycji. Sytuacja taka może prowadzić do konfliktu pomiędzy stronami umowy o roboty budowlane co do zapłaty za wykonane prace. Warto zatem wiedzieć czym są roboty dodatkowe i kiedy wykonawca można żądać za nie zapłaty.

    więcej