Masz prawo nas wypróbować >>>

Justyna Czajkowska

Asystent prawnika. Do obszaru jej zainteresowań zawodowych należą prawo spółek handlowych, prawo i postępowanie cywilne oraz karne.

Ukończyła studia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku socjologia. W 2015 roku obroniła pracę licencjacką pt. „Portret polskiego e-konsumenta w oparciu o wybrane raporty badawcze”.

W 2020 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu broniąc pracę magisterską pt. „Charakterystyka prawna spółki cichej”.

Od października 2018 r. zdobywa doświadczenie zawodowe w Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy Sp.k.

Jej pasją jest rysowanie i fotografia. W wolnych chwilach czyta angielską literaturę beletrystyczną, kryminały i książki o tematyce fantasy. Wielbicielka starego kina i muzyki lat 50. i 60. XX wieku.

Blog Prawniczy

  • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

    Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane jest składanym przez inwestora potwierdzeniem posiadania stosownego tytułu prawnego uprawniającego do wykonywania robót budowlanych. Jego złożenie jest wymagane na różnych etapach procesu inwestycyjnego, m.in. podczas ubiegania się o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

    więcej

  • Jednostronny protokół odbioru robót budowlanych

    Odbiór robót budowlanych jest jednym z kluczowych momentów realizacji przedsięwzięcia budowlanego. Ma na celu stwierdzenie poprawności wykonania zobowiązania przez wykonawcę i otwiera mu drogę do żądania zapłaty wynagrodzenia przez inwestora. Co do zasady, podczas odbioru powinny być obecne obie strony umowy o roboty budowlane – inwestor i wykonawca. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się dokonanie przez wykonawcę jednostronnego protokolarnego odbioru robót budowlanych.

    więcej