Grażyna Kalinowska-Jarzyńska

Radca prawny 
Wspólnik

Specjalizacje

 • Prawo cywilne
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo budowlane
 • Inwestycje budowlane
 • Prawo nieruchomości
 • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Doświadczenie

 • Transakcje nabycia i zbycia nieruchomości
 • Przygotowanie i realizacja inwestycji budowlanych
 • Spory w realizacji umów o roboty budowlane
 • Udział w postępowaniach o ustalenie warunków zabudowy
 • Udział w postępowaniach o wydanie pozwolenia na budowę
 • Udział w postępowaniach przed organami nadzoru budowlanego
 • Udział w postępowaniach o zapłatę odszkodowania z tytułu wejścia w życie lub zmiany planu miejscowego
 • Tworzenie spółek osobowych i kapitałowych, w tym z udziałem kapitału zagranicznego
 • Prowadzenie skomplikowanych spraw z zakresu prawa cywilnego
 • Postępowania odszkodowawcze w zakresie prawa cywilnego i handlowego
 • Reprezentacja Klientów przed sądami oraz Trybunałem Konstytucyjnym

Doświadczenie

 • Transakcje nabycia i zbycia nieruchomości
 • Przygotowanie i realizacja inwestycji budowlanych
 • Spory w realizacji umów o roboty budowlane
 • Udział w postępowaniach o ustalenie warunków zabudowy
 • Udział w postępowaniach o wydanie pozwolenia na budowę
 • Udział w postępowaniach przed organami nadzoru budowlanego
 • Udział w postępowaniach o zapłatę odszkodowania z tytułu wejścia w życie lub zmiany planu miejscowego
 • Tworzenie spółek osobowych i kapitałowych, w tym z udziałem kapitału zagranicznego
 • Prowadzenie skomplikowanych spraw z zakresu prawa cywilnego
 • Postępowania odszkodowawcze w zakresie prawa cywilnego i handlowego
 • Reprezentacja Klientów przed sądami oraz Trybunałem Konstytucyjnym

Edukacja

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Magister prawa
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu
  Radca prawny

Hobby

Interesuje się historią sztuki, architekturą i urbanistyką, teatrem oraz psychologią społeczną.

Publikacje

Znajdź nas tutaj