Masz prawo nas wypróbować >>>

Podcast „Z prawem do celu” poświęcony pracy zdalnej w dobie epidemii koronawirusa

Zapraszamy na specjalny odcinek podcastu „Z prawem do celu” poświęcony pracy zdalnej w dobie epidemii koronawirusa

Partner Kancelarii J&W Piotr Jarzyński dzieli się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi pracy zdalnej.


Blog Prawniczy

  • Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność kierownika budowy

    Kierownik budowy jest uczestnikiem procesu budowlanego, który posiada stosowne uprawnienia pozwalające na samodzielne kierowanie robotami budowlanymi. Sprawowanie funkcji kierownika budowy wiąże się z licznymi obowiązkami oraz dużą odpowiedzialnością.

    więcej

  • Roboty dodatkowe na gruncie umowy o roboty budowlane

    W trakcie procesu inwestycyjnego nierzadko zachodzi potrzeba wykonania robót dodatkowych. Często wiąże się to ze zwiększeniem kosztów inwestycji. Sytuacja taka może prowadzić do konfliktu pomiędzy stronami umowy o roboty budowlane co do zapłaty za wykonane prace. Warto zatem wiedzieć czym są roboty dodatkowe i kiedy wykonawca można żądać za nie zapłaty.

    więcej