Masz prawo nas wypróbować >>>

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Nieruchomości

Kancelaria Prawna dr Marek Jarzyński & Kornel Novak jako Partner Wspierający uczestniczyła w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawa Nieruchomości: Prawo w przestrzeni biznesu zorganizowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań, która odbyła się 11 kwietnia 2018 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Podczas Konferencji miały miejsce wystąpienia ekspertów poświęcone współczesnym problemom prawnym dotyczącym nieruchomości, a w szczególności podmiotom typu REIT (ang. Real Estate Investment Trust) oraz opodatkowaniu nieruchomości. W trakcie dwóch paneli studencko-doktoranckich omawiano zagadnienia związane z inwestowaniem w nieruchomości oraz współczesnymi wyzwaniami w prawie nieruchomości.


Blog Prawniczy

  • Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność kierownika budowy

    Kierownik budowy jest uczestnikiem procesu budowlanego, który posiada stosowne uprawnienia pozwalające na samodzielne kierowanie robotami budowlanymi. Sprawowanie funkcji kierownika budowy wiąże się z licznymi obowiązkami oraz dużą odpowiedzialnością.

    więcej

  • Roboty dodatkowe na gruncie umowy o roboty budowlane

    W trakcie procesu inwestycyjnego nierzadko zachodzi potrzeba wykonania robót dodatkowych. Często wiąże się to ze zwiększeniem kosztów inwestycji. Sytuacja taka może prowadzić do konfliktu pomiędzy stronami umowy o roboty budowlane co do zapłaty za wykonane prace. Warto zatem wiedzieć czym są roboty dodatkowe i kiedy wykonawca można żądać za nie zapłaty.

    więcej