Blog prawniczy
Kancelaria

Odstąpienie od umowy przy wadzie nieruchomości

Kancelaria
Facebook
LinkedIn

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Nieistotność wady nie wpływa jednak na możliwość złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny.

Istotność wady powinna być oceniana indywidualnie w każdym przypadku, przy uwzględnieniu rodzaju rzeczy, jej konstrukcji, przeznaczenia, jak również oczekiwań kupującego co do możliwości prawidłowego, niezakłóconego i pełnego z niej korzystania.

Wada istotna uniemożliwia lub utrudnia korzystanie z nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem (np. dach jest w stanie zagrażającym katastrofą budowlaną).

Ocena, czy wada jest istotna, powinna być dokonywana z punktu widzenia kupującego, a nie jedynie przydatności rzeczy do zwykłego użytku.

Wada nieistotna nie wpływa negatywnie na wartość nieruchomości ani na możliwość korzystania z niej zgodnie z przeznaczeniem.

Wadą nieistotną jest na przykład niedokładne pomalowanie ściany.

Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla obu stron, uprawnienie kupującego do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.

Kancelaria Prawna Jarzyński & Wspólnicy oferuje doradztwo w zakresie rękojmi za wady nieruchomości oraz szkolenia poświęcone tej tematyce. Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z naszą ofertą.

Zapraszamy do przeczytania cyklu artykułów dotyczących rękojmi za wady nieruchomości oraz śledzenia strony internetowej https://jarzpartner.pl/

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj