Blog prawniczy
Kancelaria

Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi

Kancelaria
Facebook
LinkedIn

Przepisy kodeksu cywilnego regulują odpowiedzialność sprzedawcy względem kupującego z tytułu rękojmi.

Jeżeli kupującym jest konsument, a wada została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.

Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

Kupujący nie musi zbadać nieruchomości przed zawarciem umowy sprzedaży.

To sprzedawca musi udowodnić, że kupujący wiedział o wadzie.

Warto w umowie sprzedaży wymienić wszystkie wady nieruchomości wraz z oświadczeniem kupującego, że zapoznał się z wadami i je akceptuje.

Nie jest wystarczające ogólne oświadczenie, że kupujący zapoznał się ze stanem nieruchomości i go akceptuje, bo nie jest to równoznaczne z jego wiedzą o wadach lub nie jest oświadczeniem o wyłączeniu odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady.

Kancelaria Prawna Jarzyński & Wspólnicy oferuje doradztwo w zakresie rękojmi za wady nieruchomości oraz szkolenia poświęcone tej tematyce. Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z naszą ofertą.

Zapraszamy do przeczytania cyklu artykułów dotyczących rękojmi za wady nieruchomości oraz śledzenia strony internetowej https://jarzpartner.pl/

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj