Masz prawo nas wypróbować >>>

Nowy Rok – nowy doręczyciel

Nowy Rok zawsze niesie ze sobą zmiany – tym razem nie chodzi o te bezpośrednio związane z przepisami prawa.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na doręczanie przesyłek sądowych nowym doręczycielem będzie Polska Grupa Pocztowa, która wygrała z Pocztą Polską. W ten sposób niewątpliwie dokonała się swoista rewolucja, a operator, który przez ostatnie dziesięciolecia był odpowiedzialny za doręczenie np. wezwania na rozprawę, teraz został bez pracy.

Zmiany wzbudzają uzasadnione obawy, albowiem doręczanie przesyłek sądowych to bardzo istotny element procedury – niejednokrotnie decydujący nawet o ważności postępowania. Niewątpliwą zaletą Poczty Polskiej była rozbudowana sieć placówek łatwo dostępna dla większości osób, co jest istotne np. przy odbiorze awizowanej przesyłki. Jak  natomiast teraz będzie wyglądało awizowanie w zasadzie wciąż nie wiadomo – losy przetargu ważyły się praktycznie do ostatniej chwili i nie było zbyt wiele czasu na przygotowania lub kampanię informacyjną.

listyNiestety o tym, czy wybór nowego doręczyciela oznacza zmiany na lepsze wszyscy będziemy się musieli przekonać osobiście i pozostaje tylko mieć nadzieję, że nikt na tym nie ucierpi.

Tymczasowo radzimy, aby spodziewając się korespondencji sądowej upewnić się raz na jakiś czas, czy przypadkiem coś nie zostało do nas wysłane, a nigdy nie dotarło.


Blog Prawniczy

  • Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność kierownika budowy

    Kierownik budowy jest uczestnikiem procesu budowlanego, który posiada stosowne uprawnienia pozwalające na samodzielne kierowanie robotami budowlanymi. Sprawowanie funkcji kierownika budowy wiąże się z licznymi obowiązkami oraz dużą odpowiedzialnością.

    więcej

  • Roboty dodatkowe na gruncie umowy o roboty budowlane

    W trakcie procesu inwestycyjnego nierzadko zachodzi potrzeba wykonania robót dodatkowych. Często wiąże się to ze zwiększeniem kosztów inwestycji. Sytuacja taka może prowadzić do konfliktu pomiędzy stronami umowy o roboty budowlane co do zapłaty za wykonane prace. Warto zatem wiedzieć czym są roboty dodatkowe i kiedy wykonawca można żądać za nie zapłaty.

    więcej