Blog prawniczy
Jan Jarzyński

Międzynarodowa Konferencja „Arbitraż i Mediacja – instytucje powszechne czy elitarne” Nowy Tomyśl 22 kwietnia 2016 r.

Jan Jarzyński
Facebook
LinkedIn

W dniu 22 kwietnia 2016 r. po raz dziewiąty odbyła się konferencja organizowana corocznie przez Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej poświęcona zagadnieniom arbitrażu i mediacji. Jest to wydarzenie, które na stałe wpisało się do kalendarza wszystkich podmiotów zainteresowanych pozasądowym rozstrzyganiem sporów. Również i w tym roku w Konferencji uczestniczyli prawnicy z Kancelarii J&N.

Od wielu lat w nowotomyskich konferencjach uczestniczą prawnicy zagraniczni – również z Europy Wschodniej i Azji. Referaty gości zagranicznych poświęcone były przede wszystkim zagadnieniom systemowym związanym z funkcjonowaniem instytucji pozasądowego rozstrzygania sporów w rodzimych systemach prawnych. Były jednak i takie wystąpienia, które wykraczały poza kwestie instytucjonalne i proceduralne (świetne wystąpienia Profesora Erguna Ȍzsunay z Turcji oraz Dyrektora Gu Yan z chińskiej China International Economic and Trade Arbitration Commision).

Z uwagi na brak w wielu systemach instytucji mediacji, niektórzy referenci (np. Docent Vasyl Buchko z Ukrainy) podejmowali analizę perspektyw  wprowadzenia tych instytucji do rodzimych systemów prawnych.

mj_smalldr Marek Jarzyński: „Poziom merytoryczny wystąpień konferencyjnych był bardzo wysoki. We wielu wystąpieniach starano się przede wszystkim odpowiedzieć na pytania dotyczące perspektyw rozwojowych arbitrażu oraz stosowania w postępowaniu polubownym i mediacyjnym instytucji procesu sądowego. Nie po raz pierwszy wyraźnie akcentowano, że postępowanie arbitrażowe nie jest tanie a zwykle jest droższe od sądowego, ale brak tej cechy rekompensowany jest innymi walorami umożliwiającymi dopasowanie postępowania do potrzeb zainteresowanych stron. Z ciekawszych wystąpień odnotowałem wystąpienie Prof. Kingi Flaga-Gieruszyńskiej (wpływ informatyzacji na postępowania arbitrażowe), adw. Macieja Łaszuka (rola adwokata w postępowaniach arbitrażowych), dr hab. Włodzimierza Głodowskiego (uprawnienia w postępowaniu o uchylenie wyroku sądu polubownego), adw. Pawła Pietkiewicza (dostępność postępowań arbitrażowych). Bardzo interesujący referat wygłosił r.pr Zbigniew Tur Dziekan OIRP w Poznaniu (rola prawników w mediacji).”

Warto także odnotować, iż wystąpienia na konferencji mieli również senator Jan Filip Libicki oraz europoseł Janusz Korwin Mikke, którego wypowiedź odbiegała od charakterystycznych tonów ostrej krytyki i sprowadzała się do słusznej konkluzji, że arbitraż stanowi niezłe alternatywne podejście do wzięcia we własne ręce rozstrzygania, z którym nie radzi sobie państwowa machina sądownicza.

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj