Blog prawniczy
Kancelaria

Zmiany w decyzji o warunkach zabudowy

Kancelaria
Facebook
LinkedIn

Trwają pracę nad nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jedną z istotniejszych zmian jest wprowadzenie nowych zasad wydawania decyzji o warunkach zabudowy.

Jako wadę obecnego systemu wskazuje się niewystarczającą rolę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w szczególności w zakresie wpływu na wydawanie decyzji o warunkach zabudowy.

W planie ogólnym będzie można określić obszary uzupełnienia zabudowy.

Decyzje o warunkach zabudowy będą mogły być wydawane wyłącznie na obszarach uzupełnienia zabudowy wskazanych w planie ogólnym.

Plan ogólny będzie wiążący dla ustaleń decyzji o warunkach zabudowy.

W przypadku ustalenia gminnych standardów dostępności infrastruktury społecznej wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla budynku, w ramach którego ma być realizowana funkcja mieszkaniowa jest możliwe, jeżeli każda działka ewidencyjna na terenie inwestycji spełnia gminne standardy dostępności infrastruktury społecznej poprzez dostęp do obiektów infrastruktury społecznej oraz drogi dojścia istniejące w dniu wydania tej decyzji.

Kancelaria Prawna Jarzyński & Wspólnicy Sp.k. oraz Kancelaria Radcy Prawnego dr Joanna Dziedzic-Bukowska wspólnie oferują szkolenia poświęcone m.in. nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zapraszamy do kontktu i zapoznania się z naszą ofertą.

Zapraszamy również do przeczytania cyklu artykułów dotyczących projektu zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz śledzenia naszej strony internetowej https://jarzpartner.pl/

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj