Blog prawniczy
Kancelaria

Zmiany w analizie funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu

Kancelaria
Facebook
LinkedIn

Jakie zmiany dotyczące decyzji o warunkach zabudowy szykuje ustawodawca w projekcie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw?

Przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy przeprowadza się analizę funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie warunków, które muszą być łącznie spełnione, aby możliwe było jej otrzymanie.

Analizę przeprowadza się na kopii mapy zasadniczej lub mapy ewidencyjnej dołączonej do wniosku o ustalenie warunków zabudowy na obszarze wyznaczonym w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu terenu, jednak nie mniejszej niż 50 metrów.

Projekt ustawy precyzuje wytyczne dotyczące ustalania obszaru analizowanego w postępowaniach o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Obszar analizowany będzie wyznaczany w promieniu równym trzykrotnej szerokości frontu terenu objętego wnioskiem, jednak nie mniej niż 50 m i nie więcej niż 200 m.

Rozwiązanie to ma ograniczyć manipulowanie wielkością obszaru analizowanego w celu objęcia analizą zabudowy o pożądanych parametrach, pomimo położenia w na tyle dużej odległości, że nie sposób jest mówić o kontynuacji funkcji czy cech zabudowy.

Zapraszamy do przeczytania cyklu artykułów dotyczących projektu zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz śledzenia naszej strony internetowej https://jarzpartner.pl/

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj