Blog prawniczy
Kancelaria

Zmiana przepisów dot. książki obiektu budowlanego od 1 stycznia 2023 r.

Kancelaria
Facebook
LinkedIn

1 stycznia 2023 r. wejdą w życie przepisy Prawa budowlanego dotyczące książki obiektu budowlanego.

Celem dalszej cyfryzacji procesu budowlanego zostanie wdrożona możliwość prowadzenia książki obiektu budowlanego w postaci elektronicznej. Docelowo przewiduje się jej wypełnianie tylko elektronicznie.

Książkę obiektu budowlanego będzie się zakładało i prowadziło w postaci elektronicznej w systemie c-KOB. Każdej książce obiektu budowlanego prowadzonej w postaci elektronicznej będzie nadawany indywidualny numer w systemie c-KOB.

W celu założenia książki obiektu budowlanego w postaci elektronicznej oraz dokonywania w niej wpisów uprawnione osoby będą musiały posiadać konto w systemie c-KOB.

W przepisach uregulowano:

– jakie wpisy będą dokonywane w książce obiektu budowlanego

– dla jakich obiektów prowadzi się książkę obiektu budowlanego

– kto zakłada książkę obiektu budowlanego

– obowiązek wskazania osoby prowadzącej książkę obiektu budowlanego

– uprawnionych do dokonywania wpisów w książce obiektu budowlanego

– kiedy należy dokonać wpisu w książce obiektu budowlanego

– postępowanie w przypadku zmiany właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego

– obowiązek dołączenia do książki obiektu budowlanego planu sytuacyjnego przez osobę wskazaną w książce obiektu budowlanego obowiązaną do jej prowadzenia

Zapraszamy do przeczytania cyklu artykułów dotyczących zmian w Prawie budowlanym w 2022 r. i 2023 r. oraz śledzenia naszej strony internetowej https://jarzpartner.pl/

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj