Blog prawniczy
Kancelaria

Wysokość opłaty rezerwacyjnej

Kancelaria
Facebook
LinkedIn

Jaki jest limit wysokości opłaty rezerwacyjnej?

Opłata rezerwacyjna została uregulowana ustawą z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, która wejdzie w życie od 1 lipca 2022 r.

Strony umowy rezerwacyjnej mogą ustalić, że wynikające z niej zobowiązanie będzie związane z obowiązkiem poniesienia przez rezerwującego opłaty rezerwacyjnej.

Wysokość opłaty rezerwacyjnej nie może przekraczać 1% ceny lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego określonej w prospekcie informacyjnym.

Jeśli umowa przewiduje uiszczenie opłaty rezerwacyjnej to powinny się w niej znaleźć zapisy dotyczące terminu wpłaty wraz z numerem rachunku bankowego do wpłaty oraz co do konsekwencji braku wpłaty.

W przypadku zawarcia umowy deweloperskiej, uiszczona opłata rezerwacyjna zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia praw wynikających z umowy deweloperskiej i przekazana przez dewelopera na mieszkaniowy rachunek powierniczy prowadzony dla przedsięwzięcia deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

Zapraszamy do przeczytania cyklu artykułów o umowie rezerwacyjnej oraz na stronę umowarezerwacyjna.pl – https://umowarezerwacyjna.pl/

Możecie także pobrać darmowy ebook dotyczący umowy rezerwacyjnej – https://app.getresponse.com/site2/8b5b227990926e4154488e9e5980bab3/?u=QSWYb&webforms_id=SQQQ4

 

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj