Blog prawniczy
Jan Jarzyński

Wynagrodzenie minimalne i minimalna stawka godzinowa w 2017 roku

Jan Jarzyński
Facebook
LinkedIn

Z dniem 1 stycznia 2017 r. wchodzą w życie istotne zmiany Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Przede wszystkim od nowego roku osoby pracujące na umowach zlecenia – z nielicznymi wyjątkami – będą musiały otrzymywać wynagrodzenie, które po przeliczeniu na godziny będzie równe lub większe od określonej przepisami minimalnej stawki godzinowej. Oznacza to, że co do zasady nie będzie miało znaczenia, czy strony umowy ustalą wynagrodzenie uzależnione od czasu wykonania zlecenia, czy też posłużą się formułą ryczałtową.

Konsekwencją wprowadzonych przepisów jest również obowiązek ewidencjonowania godzin wykonania zlecenia, który jest niezależny od wysokości osiąganych przez zleceniobiorcę dochodów oraz charakteru świadczonych usług.

Wysokość pierwszej obowiązującej minimalnej stawki godzinowej wynika z postanowień ustawy zmieniającej (która określiła ją na 12,00 zł brutto) i waloryzacji dokonanej w proporcji odpowiadającej wzrostowi minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 roku w stosunku do roku 2016. W dalszych latach minimalna stawka godzinowa będzie waloryzowana automatycznie na tej samej zasadzie.

13_zloty

Podsumowując:

  • minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 roku wynosi 2000,00 zł brutto – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 9 września 2016 r. w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz.U. 2016 poz. 1456);
  • minimalna stawka godzinowa przy umowach zlecenia i świadczeniu usług w 2017 roku wynosi 13,00 zł brutto – zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z 21 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2017 r. (M.P. 2016 poz. 934).

 

 

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj