Blog prawniczy
Kancelaria

Wezwanie do Sądu na rozprawę

Kancelaria
Facebook
LinkedIn

Wizyta w sądzie jest dla wielu stresującym doświadczeniem. Co zrobić, gdy dostaniemy wezwanie z sądu na rozprawę w sprawie cywilnej?

W wezwaniu powinno być podane w jakim dniu i o jakiej godzinie odbędzie się rozprawa. Znajdziemy w nim również adres budynku sądu i salę, w której odbędzie się rozprawa.

Z wezwania dowiemy się również jakich stron dotyczy sprawa (np. sprawa z powództwa X przeciwko Y), co może ułatwić przygotowanie się do rozprawy.

Każda osoba wezwana przez sąd jako świadek powinna stawić się w miejscu, dniu i godzinie, wskazanym w wezwaniu i pozostać do zwolnienia ją przez sąd. Za nieusprawiedliwione niestawiennictwo sąd skaże osobę na grzywnę a w razie ponownego niestawiennictwa – niezależnie od nałożenia nowej grzywny – może zarządzić jej przymusowe sprowadzenie.

Usprawiedliwienie niestawiennictwa z powodu choroby może nastąpić przez złożenie zaświadczenia lekarza sądowego.

Warto pojawić się w sądzie co najmniej 15 minut przed rozprawą, aby mieć czas na znalezienie właściwej sali czy zostawienie odzieży w szatni.

Zapraszamy do przeczytania cyklu postów, w których przybliżymy Wam jak zachować się przed sądem w przypadku wezwania na rozprawę.

Uwaga! Przedstawione wezwanie sądowe zawiera fikcyjne dane.

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj