Blog prawniczy
Jan Jarzyński

Warsztaty dla studentów – prawo pracy w praktyce

Jan Jarzyński
Facebook
LinkedIn

Już po raz trzeci prawnicy z Kancelarii Prawnej J&N wsparli Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych organizowanych przez Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA.

W dniu 05.04.2016 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przeprowadzone zostały warsztaty poświęcone prawu pracy. W toku prezentacji r.pr. Jan Jarzyński omówił zagadnienia związane z nawiązaniem, przebiegiem i zakończeniem stosunku pracy z uwzględnieniem wielu praktycznych kwestii, często wykraczających poza ramy Kodeksu pracy oraz podręczników akademickich.

2016.04.05 ODPP 2016 zdj grupowePodczas trwającego dwie godziny spotkania studenci zadawali wiele dociekliwych pytań, które niejednokrotnie związane były z ich własnymi doświadczeniami na rynku pracy.

 

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj