Blog prawniczy
Kancelaria

Wady prawne nieruchomości

Kancelaria
Facebook
LinkedIn

Rękojmia za wady to odpowiedzialność sprzedawcy względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę. Wada polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. Przepisy wyróżniają dwa rodzaje wad – fizyczne i prawne.

Wadą prawną nieruchomości określa się nieprawidłowość dotyczącą tytułu prawnego do niej lub przeszkodę ograniczającą kupującego w korzystaniu lub rozporządzaniu nieruchomością.

Nieruchomość dotknięta jest wadą prawną, jeżeli:

– stanowi własność osoby trzeciej;

– jest obciążona prawem osoby trzeciej;

– ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

W razie sprzedaży praw do nieruchomości sprzedawca jest odpowiedzialny także za brak istnienia prawa.

Pozostałe wady, które nie mieszczą się w ww. katalogu, są wadami fizycznymi.

Kancelaria Prawna Jarzyński & Wspólnicy oferuje doradztwo w zakresie rękojmi za wady nieruchomości oraz szkolenia poświęcone tej tematyce. Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z naszą ofertą.

Zapraszamy do przeczytania cyklu artykułów dotyczących rękojmi za wady nieruchomości oraz śledzenia strony internetowej http://jarzpartner.pl

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj