Blog prawniczy
Kancelaria

Wady fizyczne i prawne

Kancelaria
Facebook
LinkedIn

Przepisy Kodeksu cywilnego wyróżniają dwa rodzaje wad – fizyczne i prawne.

Wada fizyczna nieruchomości polega na niezgodności nieruchomości z umową, który powoduje zmniejszenie jej wartości lub użyteczności. Przykładem wady fizycznej może być inna powierzchnia niż wskazana przez sprzedającego, czy nieszczelność instalacji.

Wadą prawną nieruchomości określa się nieprawidłowość dotyczącą tytułu prawnego do niej lub przeszkodę ograniczającą kupującego w korzystaniu lub rozporządzaniu nieruchomością. Wady prawne odnoszą się do sfery prawnej nieruchomości, a nie do jej właściwości fizycznych. O wadzie prawnej mówimy np. wtedy, gdy nieruchomość zostanie sprzedana przez osobę która nie jest jej właścicielem.

Wada fizyczna nie może być jednocześnie wadą prawną.

Kancelaria Prawna Jarzyński & Wspólnicy oferuje doradztwo w zakresie rękojmi za wady nieruchomości oraz szkolenia poświęcone tej tematyce. Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z naszą ofertą.

Zapraszamy do przeczytania cyklu artykułów dotyczących rękojmi za wady nieruchomości oraz śledzenia naszej strony internetowej https://jarzpartner.pl/

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj