Blog prawniczy
Kancelaria

Uprawnienia kupującego z tytułu rękojmi za wady nieruchomości

Kancelaria
Facebook
LinkedIn

Co może zrobić kupujący, gdy stwierdzi wady nabytej nieruchomości?

W przypadku stwierdzenia wady nieruchomości, kupującemu przysługują następujące uprawnienia z tytułu rękojmi za wady:

– złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy;

– żądanie wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad albo usunięcia wady.

Celem realizacji uprawnień z rękojmi kupujący powinien udostępnić nieruchomość sprzedającemu.

Poza ww. uprawnieniami, kupujący może również żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

Kancelaria Prawna Jarzyński & Wspólnicy oferuje doradztwo w zakresie rękojmi za wady nieruchomości oraz szkolenia poświęcone tej tematyce. Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z naszą ofertą.

Zapraszamy do przeczytania cyklu artykułów dotyczących rękojmi za wady nieruchomości oraz śledzenia strony internetowej @Kancelaria Prawna Jarzyński & Wspólnicy.

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj