Blog prawniczy
Kancelaria

Termin rozstrzygnięcia przez wojewodę o stwierdzeniu nieważności planu miejscowego

Kancelaria
Facebook
LinkedIn

Wojewoda może wszcząć postępowanie dotyczące stwierdzenia nieważności planu miejscowego w trybie nadzorczym.

Rozstrzygniecie wojewody powinno być wydane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwalonego planu miejscowego.

Upływ wyżej wskazanego 30-dniowego terminu uniemożliwia wydanie przez wojewodę rozstrzygnięcia nadzorczego, ale wojewoda posiada niezależnie uprawnienie do zaskarżenia w każdym czasie uchwały o planie miejscowym do sądu administracyjnego.

Kancelaria Prawna Jarzyński & Wspólnicy oferuje doradztwo w sprawach o stwierdzenie nieważności planu miejscowego oraz szkolenia poświęcone tej tematyce. Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z naszą ofertą.

Zapraszamy do przeczytania cyklu artykułów dotyczących stwierdzenia nieważności planu miejscowego oraz śledzenia strony internetowej https://jarzpartner.pl/

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj