Blog prawniczy
Jan Jarzyński

Tarcza Finansowa PFR – dokumenty i ważne terminy

Jan Jarzyński
Facebook
LinkedIn

Tarcza Finansowa PFR to jeden z programów wsparcia antykryzysowego związanego ze skutkami COVID-19 realizowany przez Polski Fundusz Rozwoju. Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników mogą otrzymać subwencję finansową (o cechach pożyczki) z odroczonym terminem spłaty i możliwością częściowego umorzenia. Procedura złożenia wniosku i zawarcia umowy jest stosunkowo prosta. Wiele firm już otrzymało środki na swoje rachunki bankowe, dlatego warto zapoznać się z dokumentacją subwencji oraz ustalić kluczowe terminy związane z realizacją umowy.

tarcza finansowa pfr

Regulamin jest częścią umowy

Po zawarciu Umowy subwencji finansowej nie każdy bank umożliwia pobranie bezpośrednio z systemu bankowości Regulaminu, o którym mowa w § 11 Umowy. Regulamin można pobrać ze strony PFR: link.

Jest to ważny dokument, albowiem doprecyzowuje pewne kwestie i stanowi integralną część Umowy. Ponadto, Regulamin może ulegać zmianie nawet w trakcie obowiązywania Umowy. 

Obowiązkowe dokumenty

Do zawarcia Umowy subwencji finansowej w zasadzie nie jest konieczne składanie jakichkolwiek dokumentów. Nie oznacza to jednak, że Umowa ich nie wymaga.

W § 7 ust. 3 lit. a) Umowy beneficjent oświadcza, że: uzyskał wszelkie zgody niezbędne do zawarcia niniejszej Umowy, w tym Przedsiębiorca pozostający w związku małżeńskim uzyskał zgodę małżonka na zawarcie niniejszej Umowy (o ile taka zgoda była wymagana), a Przedsiębiorca będący spółką uzyskał wszelkie uchwały wspólników lub organów spółki wymagane do zawarcia niniejszej Umowy (o ile takie uchwały były wymagane)”.

Lepiej zatem sprawdzić, czy przypadkiem dokumentacja wewnętrzna nie wymaga uzupełnienia na wypadek, gdyby kiedykolwiek PFR zechciał skontrolować prawdziwość tego oświadczenia.

Dodatkowo niezbędne jest przedłożenie do banku dokumentu potwierdzającego uprawnienie osoby składającej wniosek o udzielenie subwencji do reprezentowania przedsiębiorcy lub oświadczenie beneficjenta potwierdzającego te czynności. Zgodnie z § 9 ust. 1 Umowy odpowiedni dokument powinien być dostarczony do banku do dnia 31 grudnia 2020 r. Treść wymaganego pełnomocnictwa lub oświadczenia została przedstawiona we wzorach stanowiących załącznik do Regulaminu. Muszą być one sporządzone w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi lub opatrzone kwalifikowanym podpisem elektroniczny zgodnie z zasadami reprezentacji beneficjenta. Poniżej, dla Państwa wygody, udostępniamy wzory tych dokumentów w formie edytowalnych plików WORD:

Co ważne, brak złożenia odpowiednich dokumentów będzie oznaczał konieczność spłacenia całej subwencji niezależnie od spełnienia warunków umożliwiających jej częściowe umorzenie.

Do you need legal assistance? Skontaktuj się ze mną
Do you need legal assistance?
Skontaktuj się ze mną
Do you need legal assistance?
Skontaktuj się ze mną
Jan Jarzyński
Twoje dane osobowe bedą przetwarzane przez Kancelarię Prawną Jarzyński & Wspólnicy Sp.k. w celu obsługi przesłanego zapytania.

Rozliczenie subwencji

Na moment zawierania umowy o subwencję przedsiębiorca nie wie jeszcze od kiedy i w jakiej kwocie będzie ją spłacał. Termin zwrotu uzależniony jest od momentu wypłaty środków, natomiast wysokość spłaty od spełnienia określonych kryteriów. Nic jednak nie będzie działo się automatycznie. W § 3 ust. 4 Umowy przewidziano, że w terminie dziesięciu dni roboczych od upływu 12 miesięcy liczonych od dnia wypłaty subwencji finansowej beneficjent powinien złożyć oświadczenie o rozliczeniu subwencji, w którym potwierdzi średnią liczbę pracowników w okresie pełnych 12 miesięcy od końca miesiąca poprzedzającego dzień zawarcia umowy.

Nie wiadomo na razie jaka będzie dokładna treść wspomnianego oświadczenia, niemniej jednak należy termin jego złożenia wpisać sobie w kalendarz z wykrzyknikiem, gdyż zaniechanie tego obowiązku lub wykonanie po terminie wiązać się będzie z koniecznością zwrotu całej subwencji.

Spłata subwencji

Spłata subwencji ma następować w 24 równych miesięcznych ratach płatnych począwszy od 13 miesiąca, licząc od pierwszego pełnego miesiąca od dnia wypłaty subwencji finansowej przedsiębiorcy.

Przykładowo: Subwencja została wypłacona w maju 2020 roku, pierwszy pełny miesiąc od dnia wypłaty subwencji to czerwiec 2020 roku, licząc od tego miesiąca trzynasty miesiąc to czerwiec 2021. Pierwsza rata będzie zatem płatna w czerwcu 2021 roku.

Zachowaj ostrożność

Choć Tarcza Finansowa PFR to wsparcie finansowe, które łatwo uzyskać, trzeba uważać, aby w prosty sposób nie pozbawić się możliwości jego częściowego umorzenia. W procesie zawierania umowy uwaga przedsiębiorców jest kierowana na spełnienie kryteriów przyznania finansowania a po uzyskaniu środków możemy nie czuć potrzeby analizy dokumentacji.

Niemniej jednak, jak wskazuje powyższa analiza, obowiązki beneficjenta nie sprowadzają się tylko i wyłącznie do spłaty pożyczki. Lepiej zawczasu dopilnować swoich interesów, aby nie wpaść w pułapkę i nie pozbawić się możliwości częściowego umorzenia zobowiązania.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w sprawach dotyczących Tarczy Finansowej PFR, zadzwoń pod numer telefonu 61 852 26 10 lub napisz e-mail na adres: pmj@jarzpartner.pl i umów się na konsultację z prawnikami Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy.

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj