Blog prawniczy
Kancelaria

Stwierdzenie nieistotnego naruszenia prawa przez plan miejscowy

Kancelaria
Facebook
LinkedIn

Postępowanie o stwierdzenie nieważności planu miejscowego wszczęte w trybie nadzorczym może zakończyć się stwierdzeniem istotnego lub nieistotnego naruszenia prawa.

W przypadku stwierdzenia nieistotnego naruszenia prawa, wojewoda nie stwierdza nieważności uchwały w całości lub w części, a jedynie ogranicza się do wskazania jej wydania z naruszeniem prawa, co nie eliminuje jej z obrotu prawnego.

Kategoria nieistotnych naruszeń prawa obejmuje naruszenia drobne, mało znaczące, niedotyczące istoty zagadnienia.

Za nieistotne naruszenie prawa należy uznać takie, które jest mniej doniosłe w porównaniu z innymi przypadkami wadliwości, jak: nieścisłość prawna, czy też błąd, który nie ma wpływu na istotną treść będącego przedmiotem rozstrzygnięcia nadzorczego aktu organu gminy.

Kancelaria Prawna Jarzyński & Wspólnicy oferuje doradztwo w sprawach o stwierdzenie nieważności planu miejscowego oraz szkolenia poświęcone tej tematyce. Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z naszą ofertą.

Zapraszamy do przeczytania cyklu artykułów dotyczących stwierdzenia nieważności planu miejscowego oraz śledzenia strony internetowej https://jarzpartner.pl/

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj