Blog prawniczy
Kancelaria

Stawki składki na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Kancelaria
Facebook
LinkedIn

Deweloperski Fundusz Gwarancyjny (DFG) został wprowadzony ustawą z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (nową ustawą deweloperską).

Podstawą wyliczenia wysokości składki na DFG jest wartość wpłaty dokonanej przez nabywcę na mieszkaniowy rachunek powierniczy w związku z realizacją umowy deweloperskiej a w przypadku przekazania opłaty rezerwacyjnej podstawą wyliczenia wysokości składki jest wartość wpłaty dokonanej przez dewelopera na mieszkaniowy rachunek powierniczy.

Jak wylicza się składkę na DFG?

Jest to iloczyn:

wartości wpłaty nabywcy na mieszkaniowy rachunek powierniczy

albo

wartości wpłaty dewelopera na mieszkaniowy rachunek powierniczy z tytułu opłaty rezerwacyjnej

oraz

stawki procentowej

W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z 21 czerwca 2022 r. w sprawie wysokości stawek procentowych, według których jest wyliczana kwota składki na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny określone zostały następujące wysokości stawki procentowej:

– 0,45% w przypadku otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego;

– 0,1% w przypadku zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego.

Zapraszamy do przeczytania cyklu artykułów na stronie umowarezerwacyjna.pl – https://umowarezerwacyjna.pl/

Możecie także pobrać darmowy ebook dotyczący umowy rezerwacyjnej – https://app.getresponse.com/site2/8b5b227990926e4154488e9e5980bab3/?u=QSWYb&webforms_id=SQQQ4

 

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj