Blog prawniczy
Kancelaria

Przykłady wad prawnych nieruchomości

Kancelaria
Facebook
LinkedIn

Przepisy Kodeksu cywilnego wskazują kiedy mamy do czynienia z wadą prawną.

Wady prawne odnoszą się do sfery prawnej nieruchomości, a nie do jej właściwości fizycznych. Wada prawna nie może być jednocześnie wadą fizyczną.

W praktyce często powstaje wątpliwość czy nieruchomość jest dotknięta wadą fizyczną, czy wadą prawną.

Wadą prawną nieruchomości będzie np.:

– sprzedaż nieruchomości przez osobę nieuprawnioną (niebędącą właścicielem);

– sprzedaż nieruchomości bez udziału wszystkich współwłaścicieli nieruchomości;

– ukrycie obciążenia nieruchomości hipoteką lub innym ograniczonym prawem rzeczowym (np. służebnością mieszkania);

– nieujawnienie służebności w księdze wieczystej;

– zawarcie przez sprzedającego umowy najmu lub dzierżawy, o której kupujący nie wiedział.

Wadą prawną nie będzie natomiast to, co stanowi wadę fizyczną, a także np.:

– brak decyzji o pozwoleniu na użytkowanie;

– niezgodność przedmiotu umowy z normami (np. budowlanymi, technicznymi, jakościowymi).

Kancelaria Prawna Jarzyński & Wspólnicy oferuje doradztwo w zakresie rękojmi za wady nieruchomości oraz szkolenia poświęcone tej tematyce. Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z naszą ofertą.

Zapraszamy do przeczytania cyklu artykułów dotyczących rękojmi za wady nieruchomości oraz śledzenia strony internetowej https://jarzpartner.pl

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj