Blog prawniczy
Kancelaria

Prospekt informacyjny w nowej ustawie deweloperskiej

Kancelaria
Facebook
LinkedIn

Ustawa z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym reguluje nowe zasady zawierania umowy rezerwacyjnej.

Na mocy nowej ustawy deweloperskiej, deweloper przed zawarciem umowy rezerwacyjnej doręczy osobie zainteresowanej jej zawarciem prospekt informacyjny wraz z załącznikami, który będzie stanowił jej integralną część.

Dzięki temu rezerwujący będzie mógł szczegółowo zapoznać się z informacjami o deweloperze, nieruchomości, przedsięwzięciu deweloperskim lub zadaniu inwestycyjnym.

Prospekt informacyjny zawiera informacje o deweloperze, jego doświadczeniu, nieruchomości, przedsięwzięciu deweloperskim, nabywanym lokalu mieszkalnym albo domu jednorodzinnym oraz warunkach odstąpienia od umowy deweloperskiej.

Prospekt informacyjny wraz z załącznikami deweloper doręczy nieodpłatnie na trwałym nośniku (np. papier, płyta CD, pendrive, karta pamięci, poczta elektroniczna). W przypadku doręczenia prospektu informacyjnego wraz z załącznikami wyłącznie na trwałym nośniku innym niż papier, deweloper jest zobowiązany, na żądanie osoby zainteresowanej zawarciem umowy rezerwacyjnej, do udostępnienia tych dokumentów na papierze w lokalu przedsiębiorstwa.

Zapraszamy do przeczytania cyklu wpisów o umowie rezerwacyjnej oraz na stronę umowarezerwacyjna.pl – https://umowarezerwacyjna.pl/

Możecie także pobrać darmowy ebook dotyczący umowy rezerwacyjnej – https://app.getresponse.com/site2/8b5b227990926e4154488e9e5980bab3/?u=QSWYb&webforms_id=SQQQ4

 

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj