Blog prawniczy
Kancelaria

Procedura odbioru w nowej ustawie deweloperskiej

Kancelaria
Facebook
LinkedIn

Jakie zmiany w procedurze odbiorowej wprowadza nowa ustawa deweloperska?

W nowej ustawie deweloperskiej (ustawie z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym) powtórzono część rozwiązań w zakresie odbioru z dotychczasowej ustawy deweloperskiej dodając nowe procedury, uprawnienia oraz obowiązki dla nabywcy i dewelopera.

Przeniesienie na nabywcę praw wynikających z umowy deweloperskiej, umowy przedwstępnej z ustawy deweloperskiej, umowy sprzedaży zawieranej przed dewelopera albo przedsiębiorcę innego niż deweloper, jest poprzedzone odbiorem lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego przez nabywcę.

Odbiór następuje po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na użytkowanie albo zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy domu jednorodzinnego przy braku sprzeciwu ze strony organu.

Odbiór jest dokonywany w obecności nabywcy.

W kolejnych publikacjach przybliżymy procedurę odbioru.

Zapraszamy do przeczytania cyklu artykułów na stronie umowarezerwacyjna.pl – https://umowarezerwacyjna.pl/

Możecie także pobrać darmowy ebook dotyczący umowy rezerwacyjnej – https://app.getresponse.com/site2/8b5b227990926e4154488e9e5980bab3/?u=QSWYb&webforms_id=SQQQ4

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj