Blog prawniczy
Piotr Jarzyński

Odpowiedzialność sprzedawcy za wady

Piotr Jarzyński
Facebook
LinkedIn

Rękojmia to ustawowa odpowiedzialność sprzedawcy względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę.

Odpowiedzialność sprzedawcy ma charakter absolutny i obiektywny. Jest oparta na zasadzie ryzyka – obciąża sprzedawcę niezależnie od winy.

Sprzedawca odpowiada na podstawie rękojmi za wady niezależnie od tego, czy spowodował wadę i czy o niej wiedział i nie może się z odpowiedzialności zwolnić.

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi nie obejmuje bezpośrednio pełnego zakresu szkody poniesionej przez kupującego.

Kancelaria Prawna Jarzyński & Wspólnicy oferuje doradztwo w zakresie rękojmi za wady nieruchomości oraz szkolenia poświęcone tej tematyce. Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z naszą ofertą.

Zapraszamy do przeczytania cyklu artykułów dotyczących rękojmi za wady nieruchomości oraz śledzenia strony internetowej https://jarzpartner.pl

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj