Blog prawniczy
Kancelaria

Odpowiedzialność karna świadectwo charakterystyki energetycznej

Kancelaria
Facebook
LinkedIn

Nowelizacja przepisów dotyczących . świadectwa charakterystyki energetycznej obowiązująca od 28 kwietnia 2023 r. wprowadziła nowe przepisy karne za niedochowanie obowiązków nałożonych ustawą. 

Karze grzywny będzie podlegał ten kto nie wykona obowiązku przekazania nabywcy albo najemcy odpowiednio świadectwa charakterystyki energetycznej, jego kopii albo wydruku. 

 Tej samej karze będzie podlegał, ten kto dopuści się czynu określonego powyżej działając w imieniu osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.  

Orzekanie w tych sprawach nastąpi na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. 

Kancelaria Prawna Jarzyński & Wspólnicy oferuje doradztwo w zakresie świadectw charakterystyki energetycznej oraz szkolenia poświęcone tej tematyce. Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z naszą ofertą. 

Zapraszamy do przeczytania cyklu artykułów dotyczących świadectwa charakterystyki energetycznej oraz śledzenia strony internetowej https://jarzpartner.pl/ 

 

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj