Blog prawniczy
Kancelaria

Obiekty infrastruktury społecznej a inwestycje mieszkaniowe

Kancelaria
Facebook
LinkedIn

Projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustawy uzależnia możliwość lokalizacji inwestycji mieszkaniowych od sąsiedztwa obiektów infrastruktury społecznej, mogących obsłużyć przyszłych mieszkańców.

Zmiana daje gminom możliwość wprowadzenia wymogów w przypadku realizacji inwestycji mieszkaniowych w oparciu o bardziej upowszechnione instrumenty, czyli plan miejscowy oraz decyzję o warunkach zabudowy. Jednocześnie pozostawia im dużą swobodę w możliwościach dopasowania tych standardów do lokalnych potrzeb i uwarunkowań.

Jeżeli gmina ustali gminne standardy, tereny mieszkaniowe będą mogły być wyznaczane w planach miejscowych (w tym zintegrowanych planach inwestycyjnych) i w decyzjach o warunkach zabudowy tylko pod warunkiem spełnienia standardów dostępności infrastruktury społecznej.

Oznacza to, że każda działka w ramach tego terenu będzie musiała spełniać kryterium dostępności infrastruktury społecznej, by wyznaczenie całego terenu było możliwe.

Zapraszamy do przeczytania cyklu artykułów dotyczących projektu zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz śledzenia naszej strony internetowej https://jarzpartner.pl/

 

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj