Blog prawniczy
Kancelaria

Forma umowy kooperatywy mieszkaniowej

Kancelaria
Facebook
LinkedIn

Umowę określającą zasady współdziałania członków kooperatywy mieszkaniowej zawierają minimum trzy osoby fizyczne w formie aktu notarialnego.

Zdaniem ustawodawcy, ta szczególna forma czynności prawnej zapewni właściwy poziom publicznej i fachowej kontroli nad umową, przyczyniając się do eliminowania postanowień niezgodnych z przepisami prawa i ukierunkowanych na działania stwarzające ryzyko naruszenia wynikających ze współpracy praw niektórych członków lub osób trzecich.

Jakie będą konsekwencje niezachowania wymogu zawarcia umowy kooperatywy mieszkaniowej w formie aktu notarialnego?

Ustawa nie wskazuje skutków prawnych, które nie powstaną, jeżeli czynność prawna nie zostanie dokonana w wymaganej formie. Należy uznać, że formę szczególną (aktu notarialnego) zastrzeżono pod rygorem nieważności. Niedochowanie formy przewidzianej pod rygorem nieważności skutkuje bezwzględną nieważnością czynności prawnej, a zatem taka umowa będzie uważana za niezawartą.

Kancelaria Prawna Jarzyński & Wspólnicy oferuje doradztwo w zakresie kooperatyw mieszkaniowych oraz szkolenia poświęcone tej tematyce. Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z naszą ofertą.

Zapraszamy do przeczytania cyklu artykułów dotyczących kooperatyw mieszkaniowych oraz śledzenia strony internetowej https://jarzpartner.pl/

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj