Blog prawniczy
Kancelaria

Czy członkowie kooperatywy mieszkaniowej – wspólnicy spółki cywilnej będą przedsiębiorcami?

Kancelaria
Facebook
LinkedIn

Z prawa cywilnego wynika, że spółka cywilna, w ramach której mogą działać członkowie kooperatywy mieszkaniowej, nie jest podmiotem prawnym odrębnym od wspólników, lecz jedynie wielostronnym stosunkiem zobowiązaniowym łączącym wspólników.

W literaturze i orzecznictwie utrwalony jest pogląd, że spółka prawa cywilnego nie ma osobowości prawnej ani zdolności prawnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej są przedsiębiorcami.

Spółki cywilne np. nie mają zdolności do bycia stroną postępowania administracyjnego ani zdolności sądowej w postępowaniu sądowoadministracyjnym. To wspólnicy spółki cywilnej są stroną takich postępowań.

Realizacja inwestycji mieszkaniowej będzie najczęściej wymagać uzyskania decyzji administracyjnych i złożenia różnego rodzaju oświadczeń przez członków kooperatywy mieszkaniowej. Należy o tym pamiętać, podejmując taką współpracę i odpowiednio przygotować niezbędne dokumenty.

Kancelaria Prawna Jarzyński & Wspólnicy oferuje doradztwo w zakresie kooperatyw mieszkaniowych oraz szkolenia poświęcone tej tematyce. Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z naszą ofertą.

Zapraszamy do przeczytania cyklu artykułów dotyczących kooperatyw mieszkaniowych oraz śledzenia strony internetowej https://jarzpartner.pl/

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj