Blog prawniczy
Katarzyna Szynalska

Bieg terminu przedawnienia – nowelizacja

Katarzyna Szynalska
Facebook
LinkedIn

Końcówka roku przyniosła ze sobą dużą zmianę dotyczącą biegu przedawnienia roszczeń.

Ustawą z 2 grudnia 2021 r. znowelizowano m.in. przepisy Kodeksu cywilnego związany z zawieszeniem biegu terminu przedawnienia.

Nowością jest wskazanie, że bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu:

  • co do roszczeń objętych umową o mediację – przez czas trwania mediacji;
  • co do roszczeń objętych wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej – przez czas trwania postępowania pojednawczego.

W związku ze ww. zmianą uchylono również przepis, zgodnie z którym wszczęcie mediacji powoduje przerwanie biegu terminu przedawnienia.

Należy to interpretować w ten sposób, że złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej nie będzie powodowało jak dotychczas przerwania biegu terminu przedawnienia, a wyłącznie go zawiesi.

Co ciekawe nie znowelizowano w tym zakresie przepisu stanowiącego o przerwaniu biegu terminu przedawnienia przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia.

Jeśli złożymy wniosek o zawezwanie do próby ugodowej, wierząc że uda się porozumieć z przeciwnikiem i dojdzie do zaspokojenia roszczeń, to czynność taka i tak nie przerwie biegu terminu przedawnienia.

Czy pozbawiając postępowanie o zawezwanie do próby ugodowej waloru przerwania biegu terminu przedawnienia, nie spowoduje to że ta instytucja „wymrze”?

W razie pytań zadzwoń pod numer 61 852 26 10 lub napisz e-mail na adres pmj@jarzpartner.pl.

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj