Blog prawniczy
Kancelaria

Artykuł w Rzeczpospolitej o odszkodowaniu planistycznym

Kancelaria
Facebook
LinkedIn
 
 
Co zrobić, gdy uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiana dokonują niekorzystnej zmiany przeznaczenia nieruchomości❓

❗️W ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uregulowano m.in. odszkodowanie należne właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu nieruchomości od gminy w związku ze zmianą wartości gruntu w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
⚖️ W ciągu kilkunastu lat obowiązywania upzp przepisy dotyczące odszkodowań planistycznych były kilkukrotnie nowelizowane i wywołują liczne spory pomiędzy gminami a właścicielami albo użytkownikami wieczystymi nieruchomości. Gminy chcąc prowadzić politykę przestrzenną uchwalają lub zmieniają plany miejscowe biorąc m.in. pod uwagę interes publiczny, jednak w niektórych sytuacjach dochodzi do naruszenia prawa właścicieli albo użytkowników wieczystych gruntów przejawiającego się w spadku ich wartości.
 
???? Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe lub istotnie ograniczone, właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości może, żądać od gminy albo od władającego terenem zamkniętym, jeżeli uchwalenie planu miejscowego lub jego zmiana spowodowane były potrzebami obronności i bezpieczeństwa państwa:
 
★ odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę
albo
 
★ wykupienia nieruchomości lub jej części.
 
???? Realizacja roszczeń może nastąpić również w drodze zaoferowania przez gminę właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu nieruchomości zamiennej.
 
???? Jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, wartość nieruchomości uległa obniżeniu, a właściciel albo użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość i nie żądał wyżej opisanego odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę, wykupienia nieruchomości lub jej części przez gminę albo jej zamiany, to może żądać od gminy odszkodowania równego obniżeniu wartości nieruchomości.
 
???? Więcej o odszkodowaniu planistycznym możecie przeczytać w artykule Partnera Kancelarii J&W Piotra Jarzyńskiego w Rzeczpospolitej z 15 grudnia 2021 r.
 
Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj