Masz prawo nas wypróbować >>>

Dziedziczenie – aspekty praktyczne wzbudzają zainteresowanie

W dniu 20 maja 2016 r. r.pr. Jan Jarzyński z Kancelarii J&N wygłosił wykład pt.: „Dziedziczenie – aspekty praktyczne”. Wykład miał charakter otwarty i odbył się w  auli prof. Ziembińskiego w Collegium Iuridicum Novum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Pomimo popołudniowej pory i pogody sprzyjającej aktywności na świeżym powietrzu, prelekcja zgromadziła sporą grupę zainteresowanych osób – zarówno studentów prawa, jak i absolwentów, a także osób spoza uczelni.

2016.05.20 foto Dziedzieczenie - aspekty praktyczne_small

Wykład odbył się w ramach cyklu „Prawo w praktyce” stawiającego nacisk na praktyczne zastosowanie przepisów prawa w różnych dziedzinach życia. W toku wykładu mec. Jan Jarzyński przedstawił wiele interesujących przypadków w oparciu o bogatą praktykę Kancelarii J&N i jej doświadczeń w zakresie prawa spadkowego.

portret_JTJ„Prawo spadkowe stanowi gałąź prawa, która dotyczy każdego z nas. Wbrew pozornej łatwości przepisów regulujących dziedziczenie, ilość problemów jakie można napotkać w sprawach spadkowych jest imponująca. Ponadto, praktyczne doświadczenia prawników pozwalają często na zaoszczędzenie znacznej ilości czasu i nerwów związanych z prowadzeniem postępowań w tym zakresie, a także na uniknięcie problemów, które przy określonych zaniechaniach lub w przypadku przyjęcia złych rozwiązań mogą pojawić się w przyszłości.” 

 

Po zakończeniu prezentacji słuchacze mieli możliwości zadawania pytań, które ukazały dużą złożoność problemów występujących w praktyce na tle prawa spadkowego i wymagających sięgnięcia do wieloletniego dorobku orzecznictwa sądowego oraz doktryny.


Blog Prawniczy

  • Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność kierownika budowy

    Kierownik budowy jest uczestnikiem procesu budowlanego, który posiada stosowne uprawnienia pozwalające na samodzielne kierowanie robotami budowlanymi. Sprawowanie funkcji kierownika budowy wiąże się z licznymi obowiązkami oraz dużą odpowiedzialnością.

    więcej

  • Roboty dodatkowe na gruncie umowy o roboty budowlane

    W trakcie procesu inwestycyjnego nierzadko zachodzi potrzeba wykonania robót dodatkowych. Często wiąże się to ze zwiększeniem kosztów inwestycji. Sytuacja taka może prowadzić do konfliktu pomiędzy stronami umowy o roboty budowlane co do zapłaty za wykonane prace. Warto zatem wiedzieć czym są roboty dodatkowe i kiedy wykonawca można żądać za nie zapłaty.

    więcej