Blog prawniczy
Kancelaria

Doręczanie listów poleconych w czasie epidemii

Kancelaria
Facebook
LinkedIn

Z niniejszego artykułu z cyklu „Z prawem do celu” dowiesz się jakie zmiany w sposobie doręczania listów poleconych zaszły w związku z obowiązującym stanem epidemii.

Epidemia koronawirusa spowodowała, że odbiór korespondencji wymagający złożenia podpisu przez adresata stał się potencjalnym zagrożeniem dla listonoszy.

Z tego względu ustawodawca zdecydował się na istotną zmianę sposobu doręczania listów poleconych, która obowiązuje od 18 kwietnia 2020 roku[1].

Dotychczasowe zasady doręczania listów poleconych

Dotychczas doręczanie listów poleconych bez uzyskania podpisu odbiorcy było możliwe wyłącznie na pisemny wniosek adresata złożony w placówce pocztowej.

Po złożeniu takiego wniosku doręczanie odbywało się poprzez wrzucenie korespondencji poleconej do skrzynki pocztowej adresata. Procedura ta nie wymagała potwierdzenia odbioru listu poleconego poprzez złożenie podpisu przez adresata.

Zmiana zasad doręczania listów poleconych

Wobec ostatnio wprowadzonych zmian, w przypadku wystąpienia stanu epidemii, listy polecone mogą być doręczane do skrzynki pocztowej adresata bez konieczności składania przez niego specjalnego wniosku, tak jak to było do tej pory.

Do skrzynki pocztowej będą doręczane listy polecone np. z urzędu gminy, spółdzielni, wspólnoty mieszkaniowej, innych instytucji i firm.

Nie otrzymamy w ten sposób listów poleconych wysyłanych przez:

  • sądy i trybunały;
  • prokuraturę i inne organy ścigania;
  • komorników sądowych.
Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się ze mną
Potrzebujesz pomocy prawnej?
Skontaktuj się ze mną
Potrzebujesz pomocy prawnej?
Skontaktuj się ze mną
Jan Jarzyński
Twoje dane osobowe bedą przetwarzane przez Kancelarię Prawną Jarzyński & Wspólnicy Sp.k. w celu obsługi przesłanego zapytania.

Odbiór listów poleconych przez eSkrzynkę

Listy polecone w czasie epidemii możemy odebrać także przy pomocy tzw. eSkrzynki.

Jest to bezpłatna usługa umożliwiająca odbiór korespondencji przez Internet bez wychodzenia z domu.

Usługa dotyczy wyłączenie listów poleconych, ale tylko tych nie pochodzących od wyżej wymienionych organów.

Aby skorzystać z eSkrzynki należy posiadać profil zaufany oraz wypełnić formularz przez Internet. W formularzu adresat wyraża zgodę i upoważnia Pocztę Polską do obioru listów poleconych celem ich przetworzenia i doręczenia w postaci dokumentów elektronicznych. eSkrzynka zostaje założona niezwłocznie po jej aktywacji.

Doręczenie następuje poprzez przesłanie listu poleconego w formie dokumentu elektronicznego. Adresat otrzymuje skan koperty oraz jej zawartości. Ponadto na adres poczty elektronicznej wskazany przez adresata przesyłana jest informacja o doręczeniu korespondencji na skrzynkę elektroniczną.

Datą doręczenia korespondencji jest data zapoznania się przez odbiorcę z dokumentem zamieszczonym w skrzynce elektronicznej poprzez jego pobranie. W razie niepobrania dokumentu korespondencję uznaje się za doręczoną po upływie 14 dni od dnia zamieszczenia w eSkrzynce.

Po miesiącu od zeskanowania list zostaje dostarczony adresatowi w swojej oryginalnej, papierowej formie.

Więcej informacji o eSkrzynce znajdziesz na stronie www.gov.pl/web/gov/zaloz-eskrzynke–odbieraj-w-domu-listy-polecone.

 Uruchomienie usługi eSkrzynka oraz zmiany w doręczeniach powinny ułatwić odbiór listów poleconych, ale jednocześnie niosą za sobą potencjalne zagrożenia.

Nietrudno wyobrazić sobie sytuację, w której ktoś niepożądany wejdzie w posiadanie korespondencji poleconej. Listy ze skrzynki mogą zostać skradzione przez co nie zapoznamy się z ich treścią. Przepisy prawa i umowy często wiążą fakt doręczenia korespondencji z określonymi skutkami prawnymi.

Jeżeli potrzebujesz porady związanej z wpływem stanu epidemii na Twoją sytuację prawną to zadzwoń pod numer telefonu 61 852 26 10 lub napisz e-mail na adres: pmj@jarzpartner.pl i umów się na pierwszą konsultację w Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy.

[1] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695).

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj