Blog prawniczy
Kanzlei

Jak zawrzeć umowę urbanistyczną?

Kanzlei
Facebook
LinkedIn

Umowa urbanistyczna będzie zawierana w związku z uchwaleniem zintegrowanego planu inwestycyjnego (dalej: ZPI). Jak umowa ta została uregulowana w projekcie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym?

Jeżeli osoba trzecia będzie właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, na której ma być realizowana inwestycja uzupełniająca, to będzie mogła w szczególności zobowiązać się przez umowę urbanistyczną do zbycia tej nieruchomości gminie.

Jeżeli umowa urbanistyczna będzie zobowiązywać do zbycia rzeczy, w umowie urbanistycznej będą określone zasady tego zbycia.

Załącznikiem do umowy urbanistycznej będzie projekt ZPI.

Stronami umowy urbanistycznej będzie mogło być kilku inwestorów, którzy złożyli jeden wniosek o uchwalenie ZPI. Przewidziano również możliwość zaangażowania w uchwalenie ZPI kilku inwestorów, którzy złożą jeden wniosek oraz prowadzenia procedury uchwalenia jednego ZPI na podstawie kilku wniosków.

Umowa urbanistyczna będzie zawierana w formie aktu notarialnego.

Skutki prawne umowy urbanistycznej powstaną z dniem wejścia w życie ZPI w brzmieniu określonym w załączniku do umowy.

Jeżeli ZPI zostanie uchylony, zmieniony lub zostanie stwierdzona jego nieważność przed upływem 5 lat od dnia jego wejścia w życie, strony umowy urbanistycznej będą mogły w terminie 6 miesięcy od dnia uchylenia, zmiany lub stwierdzenia nieważności ZPI odstąpić od umowy urbanistycznej.

Kancelaria Prawna Jarzyński & Wspólnicy oraz Kancelaria Radcy Prawnego dr Joanna Dziedzic-Bukowska wspólnie oferują szkolenia poświęcone m.in. nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z naszą ofertą.

Zapraszamy również do przeczytania cyklu artykułów dotyczących projektu zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz śledzenia naszej strony internetowej https://jarzpartner.pl/

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj