Blog prawniczy
Kanzlei

Kiedy ma wejść w życie nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym?

Kanzlei
Facebook
LinkedIn

W Ministerstwie Rozwoju i Technologii trwają pracę nad projektem ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jak będą wyglądały przepisy przejściowe do ustawy?

Nowelizacja co do zasady ma wejść w życie w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Wszystkie procedury wszczęte przed dniem wejścia w życie nowelizacji będą mogły być kontynuowane na podstawie dotychczasowych przepisów.

Do końca 2025 r. będzie obowiązywał okres przejściowy, umożliwiający działanie systemu planistycznego gminy nawet jeżeli nie wejdzie w życie plan ogólny gminy.

Od zasadniczego terminu wejścia w życie nowelizacji przewidziane są wyjątki dotyczące w szczególności:

– nowych zasad sporządzania danych przestrzennych dla planów miejscowych, które wejdą w życie od 1 stycznia 2024 r.

– Rejestru Urbanistycznego, konieczności opracowania strategii rozwoju gminy, zmian w procedurze uzyskiwania zgody na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej oraz nowelizacji przepisów związanych z uchyleniem ustawy z 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (tzw. lex deweloper), które mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Kancelaria Prawna Jarzyński & Wspólnicy oraz Kancelaria Radcy Prawnego dr Joanna Dziedzic-Bukowska wspólnie oferują szkolenia poświęcone m.in. nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z naszą ofertą.

Zapraszamy również do przeczytania cyklu artykułów dotyczących projektu zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz śledzenia naszej strony internetowej https://jarzpartner.pl/

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj