Blog prawniczy
Piotr Jarzyński

Umowa rezerwacyjna

Piotr Jarzyński
Facebook
LinkedIn

Czy wiesz co to jest umowa rezerwacyjna i jakie elementy zawiera❓

❗️Do tej pory umowa rezerwacyjna nie była uregulowana w przepisach prawa i zawierano ją zgodnie z zasadą swobody umów.

Od 1 lipca 2022 r. umowa rezerwacyjna będzie nową umową nazwaną prawa cywilnego, której zasady i trybu zawierania oraz treści określi nowa ustawa deweloperska.

Umowa rezerwacyjna będzie zawierana w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Umowa rezerwacyjna określa w szczególności:

▪️ strony, miejsce i datę zawarcia umowy;

▪️ cenę lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego wybranego przez rezerwującego z oferty sprzedaży;

▪️ wysokość opłaty rezerwacyjnej, jeżeli została przewidziana przez strony;

▪️ okres, na jaki lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny wybrany przez rezerwującego będzie wyłączony z oferty sprzedaży;

▪️ określenie usytuowania lokalu mieszkalnego w budynku;

▪️ określenie powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, powierzchni i układu pomieszczeń.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej to zapraszam do pobrania ebooka „Umowa rezerwacyjna w pytaniach i odpowiedziach” z nowego serwisu umowarezerwacyjna.pl

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj