Blog prawniczy
Kanzlei

Plan ogólny gminy a decyzje o warunkach zabudowy

Kanzlei
Facebook
LinkedIn

Ministerstwo Rozwoju i Technologii pracuje nad projektem ustawy zmieniającej ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektóre inne ustawy.

W projekcie przewidziano m.in. wprowadzenie planu ogólnego gminy oraz zmiany dotyczące wydawania decyzji o warunkach zabudowy, odszkodowań za obniżenie wartości nieruchomości, opłat planistycznych oraz partycypacji społecznej.

Jedną z najważniejszych nowości będzie wprowadzenie planu ogólnego gminy – obligatoryjnie sporządzanego dokumentu planistycznego dla całej gminy.

Plan ogólny gminy będzie aktem prawa miejscowego, który zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Badana z nim będzie zgodność planów miejscowych i decyzji o warunkach zabudowy.

Jak będzie powiązany plan ogólny gminy z decyzjami o warunkach zabudowy?

Decyzje o warunkach zabudowy będą mogły być wydawane wyłącznie na obszarach wskazanych w planie ogólnym gminy. Plan ogólny gminy będzie zawierał ustalenia dotyczące funkcji terenów dopuszczalnych do wyznaczenia w dokumentach niższego rzędu, jak i ramowe ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, z którymi dokumenty te będą musiały zachowywać zgodność.

Zapraszamy do przeczytania cyklu artykułów dotyczących projektu zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz śledzenia naszej strony internetowej https://jarzpartner.pl/

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj