Blog prawniczy
Kanzlei

Nowa Ustawa deweloperska – niestawiennictwo na odbiorze

Kanzlei
Facebook
LinkedIn

Odbiór lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego jest ważną czynnością – co się stanie, gdy się na nim nie stawimy?

Od 1 lipca 2022 r. kwestie odbioru będzie regulowała ustawa z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym.
 
W treści umowy deweloperskiej powinny znaleźć się informacje dotyczące zarówno terminu odbioru jak i sposobu zawiadomienia o nim nabywcy. Właściwie powiadomiony nabywca ma obowiązek stawić się we wskazanym terminie na wezwanie dewelopera celem dokonania odbioru lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.
 
Niestawiennictwo do odbioru niesie za sobą poważne konsekwencje. Jeżeli pomimo dwukrotnego doręczenia nabywcy wezwania dewelopera w formie pisemnej w odstępie co najmniej 60 dni, nabywca nie stawi się do odbioru, to deweloper ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej, chyba że niestawienie się nabywcy jest spowodowane działaniem siły wyższej.
 
W przypadku, gdy nabywca nie stawi się w wyznaczonym przez dewelopera terminie celem dokonania odbioru, to pozostaje w zwłoce. Konsekwencją takiego zachowania może być np. obowiązek zapłaty kary umownej zastrzeżonej w umowie deweloperskiej lub naprawienia szkody, którą deweloper poniósł wskutek braku możliwości dokonania odbioru w ustalonym terminie. Ponadto, deweloper może odstąpić od umowy na warunkach podanych powyżej.
 
Zapraszamy do przeczytania cyklu artykułów na stronie umowarezerwacyjna.pl – https://lnkd.in/e6MrrNXc
 
Możecie także pobrać darmowy ebook dotyczący umowy rezerwacyjnej – https://lnkd.in/eSVbBtMh

 

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj