Blog prawniczy
Jan Jarzyński

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – czas złożyć deklarację

Jan Jarzyński
Facebook
LinkedIn
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków została wprowadzona nowelizacją Ustawy z 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 438). Ma ona na celu zebranie możliwie pełnych informacji o budynkach i lokalach w zakresie źródeł ich ogrzewania.
 
Grzejniki w naszych domach już skręcone, ale niestety nie można jeszcze zapomnieć o źródłach ciepła. Właśnie nadchodzi termin przekazywania deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
 

W zasadzie każdy właściciel (współwłaściciel) nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym lub użytkowym oraz lokalu, w którym źródła ciepła lub spalania paliw zostały uruchomione po raz pierwszy przed dniem 01.07.2021 r., ma czas do 30.06.2022 r. na ich zgłoszenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
 
Obowiązek dotyczy też nowych źródeł ciepła (uruchomionych po 01.07.2021 r.) – wówczas deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia.
 
Niestety ustawa niezbyt jednoznacznie określa osoby zobowiązane do dokonania zgłoszenia. Dla przykładu, w odniesieniu do budynków wielolokalowych, w których lokale mają wspólne źródło ciepła, teoretycznie deklarację składa zarządca budynku. Niestety właściciel jest zwolniony z tego obowiązku tylko jeżeli zarządca faktycznie złoży deklarację. Rekomendujemy zatem, aby z ostrożności samodzielnie złożyć deklarację.
 
Najprościej wypełnić obowiązek poprzez złożenie deklaracji na stronie https://ceeb.gov.pl/.
 
Deklaracja nie jest zbyt skomplikowana, niemniej przy jej składaniu dla jednego konkretnego wyodrębnionego lokalu mieszkalnego problematyczne może być podanie również liczby wszystkich lokali mieszkalnych w budynku.
 
Niezłożenie deklaracji może spowodować nałożenie kary grzywny do 5000 zł. Natomiast jeżeli deklaracja zostanie złożona, ale już po upływie terminu, będzie szansa na uniknięcie kary poprzez złożenie tzw. czynnego żalu.
 
Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawach dotyczących Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków to zadzwoń pod numer 61 852 26 10 lub napisz e-mail na adres jj@jarzpartner.pl i umów się na pierwszą konsultację w Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy.
 
Benötigen Sie rechtlichen Beistand? Skontaktuj się ze mną
Benötigen Sie rechtlichen Beistand?
Skontaktuj się ze mną
Benötigen Sie rechtlichen Beistand?
Skontaktuj się ze mną
Jan Jarzyński
Twoje dane osobowe bedą przetwarzane przez Kancelarię Prawną Jarzyński & Wspólnicy Sp.k. w celu obsługi przesłanego zapytania.
Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj