Blog prawniczy
Kancelaria

Czy można łączyć w ramach jednej kooperatywy różne typy przedsięwzięć?

Kancelaria
Facebook
LinkedIn

Ustawa z 4 listopada 2022 r. o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych określa zasady współdziałania członków kooperatywy mieszkaniowej w celu realizacji inwestycji mieszkaniowej.

Inwestycją mieszkaniową może być przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane polegające na:

– nabyciu nieruchomości gruntowej i wybudowaniu na niej co najmniej jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub

– nabyciu nieruchomości gruntowej i wybudowaniu na niej budynków mieszkalnych jednorodzinnych, jeżeli łączna liczba samodzielnych lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w których nie wyodrębniono lokalu, jest większa niż dwa, lub

– nabyciu nieruchomości gruntowej zabudowanej co najmniej jednym budynkiem oraz przeprowadzeniu robót budowlanych, po których zakończeniu częściami składowymi tej nieruchomości będą budynek albo budynki obejmujące lokale mieszkalne lub mieszkalne jednorodzinne, w których nie wyodrębniono lokalu, jeżeli łączna liczba tych lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w których nie wyodrębniono lokalu, będzie większa niż dwa.

Czy można łączyć w ramach jednej kooperatywy różne typy przedsięwzięć, np. budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych i budynków mieszkalnych jednorodzinnych?

Przepisy ustawy nie wykluczają takiej możliwości. Oznacza to, że można łączyć w ramach jednej inwestycji mieszkaniowej różne typy przedsięwzięć.

Kancelaria Prawna Jarzyński & Wspólnicy oferuje doradztwo w zakresie kooperatyw mieszkaniowych oraz szkolenia poświęcone tej tematyce. Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z naszą ofertą.

Zapraszamy do przeczytania cyklu artykułów dotyczących kooperatyw mieszkaniowych oraz śledzenia strony internetowej Kancelaria Prawna Jarzyński & Wspólnicy.

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj