Masz prawo nas wypróbować >>>

Miesięczne archiwum: grudzień 2022

Projekt zmian dotyczących warunków zabudowy❗️ Jakie jeszcze zmiany dotyczące warunków zabudowy szykuje ustawodawca w nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym?

📢 W przypadku wywłaszczenia nieruchomości lub jej części, decyzja o warunkach zabudowy dotycząca odtworzenia obiektu budowlanego o wymiarach i funkcji obiektu wywłaszczonego, na nieruchomości sąsiedniej lub części nieruchomości, która nie została wywłaszczona, nie będzie musiała spełniać warunku położenia na obszarze uzupełnienia zabudowy wyznaczonego w planie ogólnym, a warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy określone w tej decyzji nie będą musiały być zgodne z planem ogólnym.

więcej

Zmiany w sposobie ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy⚖ Sposób ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego w ramach postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy określa rozporządzenie.

Obecnie w rozporządzeniu określa się wymagania dotyczące ustalania:

✔ linii zabudowy

✔ wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki albo terenu

✔ szerokości elewacji frontowej

✔ wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki

✔ geometrii dachu (kąta nachylenia, wysokości kalenicy i układu połaci dachowych)

więcej

Życzenia świąteczne🎅 Dzielimy się magią świąt Bożego Narodzenia! Podacie dalej?

🎄 Życzymy wszystkim Wesołych Świąt! Niech będą wyjątkowe, pełne radości i ciepła. Oby nadchodzące dni były dla Was czasem wytchnienia, pełnym miłości, spędzonym z bliskimi.

Zespół Kancelarii J&W

więcej